Har du let til tårer?22-4-2021Så kan det hænge sammen med at du er særligt sensitiv og ikke passer godt nok på dig selv.


Forleden havde jeg en samtale med en kvinde omkring det at være særligt sensitiv. Jeg forklarede hende, hvordan det betyder, at man ofte kan opleve at være overstimuleret pga. et nervesystem, som registrerer og indoptager flere stimuli og bearbejder disse dybere og mere detaljeret.


“Åh”, sagde hun, “nu forstår jeg, hvorfor jeg altid græd som barn, når vi fx havde holdt store fester i familien. Jeg synes, det var så sjovt med de fester, så jeg har aldrig forstået, hvorfor jeg græd, og siden har jeg ofte brugt tid på at lede efter traumer i min opvækst.”


Denne aha oplevelse havde jeg selv, da jeg for år tilbage begyndte studere mit særligt sensitive træk. Pludselig forstod jeg, hvorfor tårerne trillede så ofte ikke bare i min barndom, men langt op i mit voksne liv. Det var ikke, fordi jeg havde en meget traumatiseret barndom, jeg var simpelthen bare alt for ofte overloaded af indtryk.


Og den forståelse gør faktisk ikke blot en stor forskel for ens selvopfattelse, det betyder også, at man har en handlemulighed.


For når man begynder at forstå, at det man mærker ikke nødvendigvis skal forveksles med frygt og angst, som vi tit kæder gråd sammen med, men at det for særligt sensitive kan hænge sammen med, at de konstant bliver overstimuleret og ikke får taget pauser eller ladet sig selv op, så kan man pludselig begynde at korrigere ens egen fortid og handle anderledes fremadrettet.


Og der kan ligge stor healing i at omstrukturere vores fortid i lyset at den viden, vi får om det særligt sensitive træk.


Så er du særligt sensitiv eller har du et barn der er det, så læg mærke til, hvornår tårerne kommer eller kig tilbage på hvilke situationer, der fremkaldte gråden i din barndom.


Har du glemt at holde pauser? Glemmer du at få alenetid, hvor du kan lade op? Er der alt for meget støj omkring dig? Glemmer du at gå i seng når du er træt? Påtager du dig flere opgaver end du kan klare? Det bedste råd jeg selv har lært i forhold til at undgå overstimulering, får du her:


Hver gang du går ind til en ny situation i løbet af dagen, så stop lige op og mærk, hvad du har brug for. På den måde har du dig selv med gennem hele dagen, og kan gå ind i situationerne med en større bevidsthed eller måske endda blive opmærksom på, at noget skal aflyses, så du undgår at blive overstimuleret.


Et meget simpelt råd, men som med alt andet nyt, så kan det tage tid at lære. Prøv det af, og se hvilken forskel det gør. Og husk at vær venlig overfor dig selv, når du glemmer det.